Betét- és megtakarításkereső program

A program célja, hogy megkönnyítse a tájékozódást az egyes betéti és megtakarítási termékek piacán.

Tovább a programra

TÁJÉKOZTATÓ INFORMÁCIÓK

 • A Betét- és megtakarításkereső program célja, hogy megkönnyítse a tájékozódást az egyes betéti és megtakarítási termékek piacán. A program nem tartalmazza a piacon elérhető összes terméktípust, mivel összevetésük – a szerteágazó kondíciós feltételek miatt – egyetlen programban nem valósítható meg, és nem helyettesíti a pénzügyi szervezeteknél történő személyes tájékozódást, de néhány egyszerű választó és szűrőfeltétel megadását követően átfogó képet nyújt az aktuális lehetőségekről.

  Lekötött betétnek – e program keretében – az értékmegőrzés vagy vagyongyarapítás céljából forintban vagy devizában rövidebb vagy hosszabb távra lekötött összegeket értjük, amelyekért a pénzügyi szolgáltató kamatot fizet. A kamat mértéke függ a lekötött összeg nagyságától és a futamidőtől is. A termékek közötti eligazodást az Egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM) segíti.

  Figyelem! A program jellemzően klasszikus betéti formákat tartalmaz, így nem tartalmazza a célhoz kötött megtakarításokat, mint pl. a lakás-takarékpénztári megtakarításokat, gyámhatósági takarékbetétkönyveket, hitelfedezeti célbetéteket, strukturált betéteket, nyereménybetétkönyveket stb., valamint a privát- és prémiumbanki termékeket.

  A kombinált megtakarítások kizárólag azon formái szerepelnek a programban, melyek betétet és befektetési terméket foglalnak magukba. Ennek megfelelően a programban használt kombinált megtakarítás fogalma szűkebb a piacon használt fogalomnál. A betéti és a befektetési rész között általában a bank által előre meghatározott mértékben (például fele-fele arányban) kell megosztani a megtakarítani kívánt pénzt. A kombinált termékek betéti részének jellemzői a lekötött betétekkel teljes mértékben megegyeznek. A két rész ugyanakkor különböző feltételekkel rendelkezik:
  ‒ a betétösszegre a hitelintézetek a meghirdetett kamatot fizetik, általában fix futamidőre, így erre a részre nem kell kamatkockázattal számolni,
  ‒ a befektetési részben lévő pénzre a befektetési termék által elért hozamot kapja az ügyfél. Ennek hozamlehetősége lehet magasabb, de akár alacsonyabb is, mint a betéti összegre járó kamat. Mivel a befektetési termékre a pénzügyi szolgáltató általában nem vállal hozamgaranciát, így a hozamkockázat is magasabb.

  Figyelem!
  A kombinált termékek befektetési részének teljes körű bemutatása – annak terjedelmére és összetettségére tekintettel – a Betét- és megtakarítás kereső programban csak korlátozottan lehetséges, a program a befektetési rész csak néhány alapvető jellemzőjét tartalmazza. Ez hangsúlyozottan nem minősül teljes körű tájékoztatásnak! Kombinált megtakarítás választása előtt mindenképp tájékozódjon a részletek felől (pl. kapcsolódó költségek, lehetséges kockázatok) a hitelintézetnél.

  A Tartós Befektetési Szerződés (TBSZ) betétben vagy értékpapírokban középtávra (3-5 év) elhelyezett megtakarítási forma. A szolgáltatást a hosszú távú megtakarítások ösztönzésére hívták életre, legfőbb előnye a hozzá kapcsolódó adókedvezmény. A törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a megtakarító részben vagy egészben mentesül a kamat- és az árfolyamnyereség-adó alól. Tartós befektetési szerződéssel kétféle számla nyitható: az egyiken betét helyezhető el, míg a másikon értékpapír típusú befektetések (például: részvény, befektetési jegy, kötvény) tarthatóak. Köthető csak betéti, vagy csak értékpapírszámla, vagy akár mindkettő, de fontos tudni, hogy a két számlatípus között nincs átjárhatóság, azaz vagy értékpapírok, vagy betétek lehetnek a számlán nyilvántartott megtakarítások.

  Figyelem! A program csak azon tartós befektetési számlákat tartalmazza, amelyeken betét helyezhető el, nem tartalmazza az értékpapír típusú befektetések kondícióit.

  Megtakarítási számla esetében – hasonlóan a lekötött betétekhez - a számlanyitás általános célja az értékmegőrzés, illetve a vagyon gyarapítása, a különbség az, hogy megtakarítási számla esetében nincs meghatározott lekötési idő, és a számlajelleg dominál. Tehát a megtakarítási számlán – a hitelintézet által meghatározott keretek között – történhet pénzmozgás, fogadható vagy indítható átutalás, illetve készpénzbefizetés vagy - felvétel. Az MNB honlapján a megtakarítási számlával kapcsolatosan további információt itt talál.

  Figyelem
  ! A program nem tartalmazza a meghatározott célt szolgáló számlákat (például Start-számla, társasházi felújításra vonatkozó számla, gyámhatósági számla stb.).
 • Nem csak forintban, hanem devizában is elhelyezhető lekötött vagy kombinált betét, nyitható megtakarítási számla. A devizában elhelyezett betétek esetén az adott devizanem forinthoz viszonyított árfolyamváltozását is számításba kell venni. A forint árfolyamának változása önmagában is okozhat veszteséget vagy nyereséget a kamatváltozásoktól függetlenül.

  Lekötött vagy kombinált betét esetén a lekötés módja szerint megkülönböztethető lekötési lehetőségek:
  egyszeri: a lekötési idő lejártát követően a betét lekötése megszűnik, és látra szóló betétként működik, vagy nem kamatozik tovább;
  ismétlődő:a lejárat napján az eredeti futamidővel, a lejáratkor érvényes kamat- és betét lekötési feltételek mellett automatikusan újra lekötik a betétet, ami történhet kamattal nem tőkésedő módon (amikor csak az eredeti tőkeösszeg kamatozik tovább), vagy kamattal tőkésedő módon (amikor a kezdeti tőkeösszeg, valamint a futamidő alatt megszolgált kamat együttes összegét kötik le újra, azaz a betét kamatos kamattal kamatozik tovább).

  A lekötött betéti konstrukciók idő, illetve összeg függvényében, valamint a kombinált betétek, a TBSZ konstrukció és a megtakarítási számla az összeg függvényében lehetnek:
  „sávos” kamatozásúak: az idő függvényében a fizetett kamat mértéke függ a betétlekötés kezdetétől eltelt időperiódusok számától, azaz kamatperiódusonként különböző mértékű a járó kamat; az elhelyezett összeg függvényében sávos kamatozás esetén a betétösszeg egyes sávokba eső részösszegeire az adott sávra meghatározott kamat jár;
  „lépcsős” kamatozásúak: egy adott futamidő határ vagy egy adott összeghatár felett a betét teljes összege a hosszabb futamidőre vagy a magasabb összegre meghatározott feltételek szerint kamatozik;
  „egyszerű” kamatozásúak: az idő és/vagy összeg függvényében nincs eltérés a betétek után fizetett kamatokban, azaz a betétben elhelyezett összegtől és/vagy a betét lekötési idejétől függetlenül az ígért kamatláb mértéke azonos.

  A kamatozás módja lehet:
  fix: nem változik a kamatláb;
  változó: a hitelintézet döntése alapján előre nem szabályozott módon, vagy valamilyen külső tényező függvényében (pl. jegybanki alapkamat változása), annak változásakor automatikusan módosul a kamatláb;
  változtatható: a kamatláb a hitelintézet döntése alapján, előre nem szabályozott módon módosítható.

  A hitelintézeteknél elhelyezett betétek széles körére garanciát vállal az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA). A hitelintézet fizetésképtelensége vagy a betétek befagyása esetén az OBA kártalanítást fizet a pénzmosás elleni törvény szerint azonosított tulajdonos nevére szóló betétek után személyenként és hitelintézetenként összevontan maximum százezer euró összeghatárig. A betétbiztosításról az OBA honlapján tájékozódhat. Az OBA-védelem kiterjed a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra is. Fontos, hogy a befektetési termékkel kombinált betéti termék esetében a befektetési termékekre vonatkozó védelem minimális mértékű vagy egyáltalán nem létezik. A befektetési termékekre vonatkozó védelemről az MNB honlapján tájékozódhat.